Rapportering av säl

Hittar du en död säl, kan du rapportera din observation här. Rapporterna ger oss värdefull information om dödligheten i sälpopulationerna längs Sveriges kuster.

Färska rapporterade sälar samlas in av Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) för sjukdomsundersökning. Det görs alltid en bedömning från fall till fall om sälen ska samlas in. Denna bedömning görs enklast genom ett foto på sälen. Om sälen är lämplig för undersökning så kontaktas upphittaren.

Har du möjlighet, utan att röra vid sälen, att ta ett kort på sälens tänder underlättar det för oss att avgöra vilken sälart det är. Går det inte att ta en bild på sälens tänder går det bra med en bild på sälens huvud.

Du kan läsa mer här om hur museet behandlar dina personuppgifter.

Havs- och vattenmyndighetens hemsida hittar du mer information om miljöövervakningen av marina däggdjurs hälsa.

Tack för din medverkan!

E-formulär

I slutet av formuläret kan du även bifoga en bild (jpeg, gif, png) om du vill. Svar på din rapport kommer sedan till den e-postadress du har angett.

Frågor markerade med * är obligatoriska och måste vara ifyllda.

Observationsdatum *

Sälart

Fyndplats *

Du kan klicka på kartan för att hämta koordinater eller skriva in dem själv i fälten ovanför.

Län *

Antal sälar

Sälens längd

Sälens skick *

Eventuell kommentar

OBS, din kommentar kan eventuellt hamna öppet på kartan, ange aldrig personuppgifter i detta fält.

Bild

Om du tog bild på sälen som du hittade, är vi tacksamma om du skickar den till oss då det hjälper oss att avgöra om sälen ska samlas in för undersökning. Har du möjlighet, utan att röra vid sälen, att ta ett kort på sälens tänder underlättar det för oss att avgöra vilken sälart det är. Går det inte att ta en bild på sälens tänder går det bra med en bild på sälens huvud.

Din information

Vi behöver ditt telefonnummer då vi är beroende av kontaktpersoner som underlättar hälsoövervakningen av marina däggdjur. Vi kontaktar dig endast om vi behöver mer information om djuret och ska samla in det för analys.

Säkerhetskod *

Support

Kan du inte skicka in en rapport eller upplever tekniska problem? Kontakta: marinadaggdjur@nrm.se