Marina däggdjur - faq

Vad är syftet med inrapporteringen?

Naturhistoriska riksmuseet (NRM) och Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) samarbetar på uppdrag från Havs & Vattenmyndigheten, för att övervaka hälsotillståndet hos marina däggdjur i svenska vatten. Genom att få in rapporter om döda sälar och tumlare kan de samlas in till SVA för obduktion och analys. Inrapporteringarna hjälper SVA och NRM att få en överskådlig bild över dödligheten hos marina däggdjur i Sverige.

Kommer djuret att samlas in för obduktion?

Det beror på! Ju färskare djuret är, desto mer information får man. Om sälen eller tumlaren är för rutten så kommer den förmodligen inte att samlas in för obduktion. Denna bedömning görs varje gång en rapport skickas in och därför är bilder värdefulla för oss i vår bedömning. Om insamling blir aktuell kan du som rapportör komma att bli kontaktad av oss för att få mer information om djuret.

Djuret luktar illa och ligger på en oangenäm plats. Kan ni föra bort det?

Bortföring av döda djur är kommunens ansvar eller markägaren om det är privat mark. NRM och SVA ansvarar inte för att föra bort döda djur som inte ska obduceras.

Vad ska jag göra om jag ser en sjuk/döende säl eller tumlare på stranden?

Det är väldigt viktigt att varken du, någon annan eller något husdjur rör djuret eller kommer nära. Om du ser ett djur som fortfarande lever men verkar vara sjuk eller skadad kan du rapportera det till SVA (https://rapporteravilt.sva.se/). Om djuret behöver avlivas ska man kontakta polisen (114 14) eller kommunjägare.

Varför ska man rapportera död tumlare till polisen?

Tumlare ingår i statens vilt enligt jaktförordningen (länk till lagen), vilket innebär att det är lag på att, om tumlare ska omhändertas, ska polisen ombesörja djuret och överlämna det till NRM. Läs mer om hur vi hanterar statens vilt här (länk)

Varför har djuret dött?

Att säga vad djuret har dött av med endast bild är svårt, om inte omöjligt. Sälen eller tumlare behöver obduceras och eller provtas för olika sjukdomsagens, ibland måste man även titta på organen i mikroskop för att man ska kunna ställa diagnos. Ibland kan man inte ställa diagnos, men man kan ofta utesluta allvarliga och smittsamma sjukdomar.

Finns det risk för att jag eller min hund smittas om sälen dött av sjukdom?

Att du och din hund ska smittas av någon sjukdom är liten men det finns sjukdomar som kan smitta till både oss och våra husdjur. Det bästa är att inte röra vid djuret, men om man behöver göra det så ska man använda handskar och god handhygien, med tvål och desinfektionsmedel.

Jag kan inte skicka in min rapport. Vad beror det på?

Vi kan hjälpa dig att felsöka problemet för att finna en lösning. Kontakta oss med uppgifter om ditt fynd till marinadaggdjur@nrm.se.

Är du intresserad av att veta mer om Sveriges marina dägdjur och vårt arbete?

Naturhistoriska riksmuseet - Sälar
Naturhistoriska riksmuseet - Tumlare & andra valar
SVA - Marina däggdjur
valar.se
Havs- och vattenmyndigheten - Marina däggdjur
ASCOBANS