Rapportera tumlare och sälar

Här kan du rapportera observationer av levande och döda tumlare samt fynd av död säl

Naturhistoriska riksmuseet samlar in rapporter om tumlare och sälar för att få information om deras förekomst i våra vatten och upptäcka om det är ett sjukdomsutbrott på gång. Rapporterna hjälper även Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) att samla in döda djur för obduktion

Välj typ av rapport